ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับพนักงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
 
หนังสือขอลาออกจากราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2561
ใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2561
ใบลาป่วย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2561
ใบขออนุญาตเปลี่นเวร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1