ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
แบบบรรยายลักษณะงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
 
นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 158 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 154 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 153 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
เจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 154 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 149 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 160 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 152 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักวิชาการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 164 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 158 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นิติกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 145 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 156 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักจัดการงานทั่วไปกองสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 164 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักจัดการงานทั่วไปกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 154 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักจัดการงานทั่วไปสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 156 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 163 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 136 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
หัวหน้าฝ่ายการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 145 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 126 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 126 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2