ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [อ่าน 127 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2562
ระเบียบแผนพัฒนาฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 146 คน] เมื่อ 25 ธ.ค. 2561
ระเบียบแผนพัฒนา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 149 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2560
ระเบียบแผนพัฒนา พ.ศ.2548 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 159 คน] เมื่อ 10 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1