ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ข้อมูลด้าน competency ของพนักงานส่วนตำบล อบต.เกาะหลัก
 
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
 
ครู ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 176 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2561
นักบริหารงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 173 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 173 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักบริหารงานการคลัง [อ่าน 177 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักบริหารงานช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 172 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักบริหารงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 177 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 160 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 151 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 163 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นิติกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 184 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 177 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 168 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 163 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
วิศวกรโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 161 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 180 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 160 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 151 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 163 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 150 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 152 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2