ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service)
     
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service) รายงานผล แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ประจำปี 2563
   
 
   

 click

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2564