ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2563