ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service)
     
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service) ระบบรับฟังการเข้าใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2562