ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service)
     
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service) ระบบค้นหาข้อมูล ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มกราคม. 2562