ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service)
     
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service) ระบบแจ้งเรื่องราวการทุจริต แก่ฝ่ายกฏหมายและนิติการโดยตรง
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มกราคม. 2562