ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service)
     
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service) ระบบค้นหาที่ตั้ง อำเภอและตำบล (เลขที่ไปรษณี,ละดิจูดลองติจูด)
   
 
   

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2562