ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติ
     
ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2562
   
 
   

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2561

 

1. เรื่องร้องเรียนการทุจริต           จำนวน          0       เรื่อง

2. เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์          จำนวน       181     เรื่อง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2562