ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ข้อมูลด้าน competency ของพนักงานส่วนตำบล อบต.เกาะหลัก
     
   
 
   

 นักจัดการงานทั่วไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2560